Segre Reinach, S. (2023). Alberto F. Ambrosio, Il vangelo delle vanità. Moda e spirito. Politi Seganfreddo, 2023. ZoneModa Journal, 13(1), 135–136. https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/17193